Aktualności
Paź 28

Socjologiczny obraz polskiej przedsiębiorczości

seminarium-pazdziernik28 października br. w siedzibie ZPP odbyło się spotkanie ekspertów Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu. Zainicjowany przed miesiącem projekt ZPP ma na celu budowanie relacji, zrozumienia i współpracy pomiędzy dużymi firmami i sektorem MŚP.

Prelegentem podczas spotkania był prof. dr hab. Juliusz Gardawski, kierownik Zakładu Socjologii Ekonomicznej oraz Dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH. Profesor przedstawił wyniki swoich wieloletnich badań prowadzonych wśród właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z sektora małych i średnich firm. Głównymi wnioskami płynącymi z badań, a dotyczącymi barier rozwoju sektora MŚP są pewne cechy mentalności środowiska właścicieli przedsiębiorstw, w tym: stosunkowo niski poziom kapitału społecznego (zaufania), niska skłonność do organizowania się, czego konsekwencją jest słaba reprezentacja interesów środowiska. Istotnym wyzwaniem jest pozostawanie przeszło połowy przedsiębiorców poza spontanicznymi sieciami współpracy i mała liczba firm, składających się na istniejące sieci.

Zdaniem eksperta Forum, Konrada Ciesiołkiewicza z Orange Polska, trzeba docenić, że wskaźniki poziomu zaufania wśród grupy przedsiębiorców są i tak znacznie wyższe niż w całej populacji. Mimo to, poziom zaufania w tym sektorze nie jest wciąż wystarczający, aby miał wpływ na wzrost przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Wysoki stopień zaufania może przyczynić się między innymi do: wzrostu wydajności ekonomicznej poprzez redukcję kosztów transakcyjnych, związanych z takimi czynnościami, jak znalezienie kontrahenta, negocjowanie umów, przestrzeganiem prawa oraz egzekucją ustaleń umowy w przypadku kwestii spornych czy prób oszustw.

Z badań jakościowych wyłania się też obraz antagonizmów, które są elementami budującymi tożsamość małych i średnich przedsiębiorców. Oprócz silnej opozycji wobec nadmiernego fiskalizmu państwa oraz niechęci do szczególnie chronionych parasolem związkowym grup pracowników, środowisko MŚP łączy negatywna percepcja dużych, najczęściej zagranicznych firm. Te ostatnie postrzegane są często przez pryzmat zjawisk takich jak unikanie płacenia podatków, czy nierzetelności wobec mniejszych podwykonawców i usługodawców. Mali i średni przedsiębiorcy dostrzegają jednak pozytywny wpływ dużych korporacji na rozwój technologiczny kraju.

W spotkaniu wzięli udział eksperci zespołu koordynującego prace Forum: Małgorzata Krajewska, dr Jacek Dymowski, dr Bartłomiej Gorlewski, Mikołaj Różycki, Tomasz Kopacz, Konrad Ciesiołkiewicz i Karol Reczkin. Zarząd ZPP reprezentował wiceprezes Marcin Nowacki.