Aktualności
Lis 18

Dlaczego warto współpracować – relacje między małym a dużym biznesem

Podczas Kongresu 590 w Rzeszowie w dniach 16-17 listopada 2017 r. , Forum współpracy małego i dużego biznesu zaprezentowało publikację „Współpraca Małego i Dużego Biznesu. Uwarunkowania i dobre praktyki”, która powstała z myślą o tym, aby promować współpracę małych i dużych firm. Stanowi ona zarys rekomendacji dobrych praktyk na rzecz współpracy małych i dużych firm. Została przygotowana na podstawie zgromadzonej wiedzy w toku prac badawczych, seminariów i konferencji w ramach Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu ZPP we współpracy z prof. Jerzym Cieślikiem z Akademii Leona Koźmińskiego, Ministerstwem Rozwoju oraz Polską Agencją Rozwoju i Przedsiębiorczości.  Zaproponowane w publikacji dobre praktyki to zalecenia dla dużych firm oraz małych dotyczące wzajemnych relacji i zachowań m in.:  przejrzystość przepływów między przedsiębiorcami, uczciwa konkurencja w zabieganiu o zamówienia czy specjalne oferty dla firm z sektora MŚP.

 

W rozwiniętej gospodarce poszczególne rodzaje firm mają do spełnienia różne funkcje, natomiast istotnymi czynnikami rozwoju są synergia i kooperacja podmiotów różnej wielkości. Dlatego w wielu krajach podejmowane są działania na rzecz stymulowania takiej współpracy poprzez różnorodne instrumenty polityki ekonomicznej. Szczególną uwagę przywiązuje się do efektów rozpryskowych w wyniku zagranicznych inwestycji bezpośrednich, traktując na preferencyjnych zasadach projekty zagranicznych inwestorów, które zakładają szerokie powiązania kooperacyjne z lokalnym biznesem. W tym kontekście oddolne inicjatywy podejmowane przez same przedsiębiorstwa zasługują na szczególną uwagę i wsparcie.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Materiał do pobrania