Aktualności
Lis 17

O współpracy małego i dużego biznesu na Kongresie 590

“Mały i duży biznes. Konfrontacja czy współpraca” – pod taką nazwą odbyła się debata przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji na Kongres 590 w Rzeszowie. Podczas panelu poruszone zostały następujące zagadnienia: Jakie powinny być relacje między małych i średnich przedsiębiorstw a wielkim biznesem? Gdzie znajduje się naturalna linia konfrontacji, a jakie powinny być sfery współpracy? Czy państwo i sfera publiczna powinny chronić MŚP? Jeśli tak, to w jakich sferach i jakimi metodami? Czy publiczna ochrona może być skuteczna wobec dysproporcji w możliwościach prawnych obu stron? Czy wszystkie zasady (w tym np. prawa pracy) powinny być takie same w MŚP i korporacjach?


KONGRES 590 Maciej Witucki – Mały i duży biznes – 17 i 18.11.2016

Dzisiaj mamy do czynienia z dwoma kierunkami w jakich rozwijają się małe i duże firmy. Małe przedsiębiorstwa generują rozwiązania, z których potem można tworzyć biznes dla dużych. Drugi wymiar to tworzenie innowacji przez małe podmioty, które coraz częściej stają się przedmiotem przejęcia przez duże firmy – tak panel “Mały i duży biznes” podsumował Maciej Witucki, jeden z prelegentów Kongresu 590.

KONGRES 590 Marcin Nowacki – Mały i duży biznes – 17 i 18.11.2016

Proste reguły gry dla wszystkich – takie, które pozwolą swobodnie prowadzić działalność gospodarczą zarówno małym jak i dużym firmom – apelował podczas Kongresu 590 Marcin Nowacki, Wiceprezes ZPP. O wyrównaniu szans dla małych przedsiębiorstw i korporacji eksperci rozmawiali podczas panelu “Mały i duży biznes. Konfrontacja czy współpraca”.