Materiały

„Współpraca Małego i Dużego Biznesu. Uwarunkowania i dobre praktyki” – opracowanie przygotowane dla Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu. Pobierz
Wyniki badań „Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw” przygotowanych dla Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu. Pobierz raport pełny
Pobierz raport krótki
Iluzje, mity, stereotypy wokół przedsiębiorczości i co z nich wynika? – wykład prof. J. Cieślika dla Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Pobierz
Mała i średnia przedsiębiorczość – wykład prof. J. Gardawskiego dla Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Pobierz
Psychologiczne aspekty przedsiębiorczości – wykład prof. G. Mendeckiej dla Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Pobierz