dr Bartłomiej Gorlewski

Przedsiębiorca, wcześniej wieloletni wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, pracował w University of Sydney oraz Northeastern Illinois University w Chicago, zdobywał doświadczenie w Parlamencie Europejskim w Brukseli i w Strasburgu, a także jako dyrektor w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zainteresowania w ramach prac Forum obejmują przede wszystkim działania na rzecz znoszenia barier w rozwoju firm i  innowacyjności w biznesie.