dr Jacek Dymowski

dr Jacek Dymowski, specjalizuje się w budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju i wdrażaniu zasad społecznie odpowiedzialnego zarządzania w przedsiębiorstwach. Był m.in. twórcą merytorycznej strony RESPECT Index i współtwórcą tego projektu, a także autorem pierwszego w Polsce raportu CSR opartego o wytyczne GRI. Redaktor naczelny Standardu Informacji Niefinansowych (SIN). We wrześniu 2016 r. powołany przez wicepremiera M. Morawieckiego w skład Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.