Małgorzata Krajewska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz University College Dublin (Master of Science in European Economic and Public Affairs).

Pracowała w administracji publicznej (Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Bank Polski) oraz Instytucjach Europejskich. Od wielu lat działa w sektorze telekomunikacyjnym, gdzie zajmuje się polityką regulacyjną i publiczną. Zainteresowana społecznym zaangażowaniem biznesu, budowaniem otoczenia prawnego sprzyjającego przedsiębiorczości oraz modelami efektywnego przywództwa w dobie cyfrowej rewolucji i coraz bardziej złożonego globalnego otoczenia społeczno-gospodarczego.