Mikołaj Różycki

ekspert zajmujący się edukacją i sektorem organizacji pozarządowych, prezes Fundacji Centrum Innowacji FIRE, wieloletni koordynator projektów Komisji Europejskiej w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest redaktorem naczelnym i współpracownikiem kilku portali internetowych i magazynów, autorem tekstów o tematyce sportowej, biznesowej, społecznej i europejskiej. W pracach Forum zajmuje się zagadnieniami edukacji i promocji przedsiębiorczości oraz innowacyjności.